Gaupevegen 11, 4103 Jørpeland

Jørpeland/ Resahagen - 3 Rekkehus med 4 soverom & 2 bad - Bare 1 igjen!

Månedsleie:
Prisantydning:
4 090 000 - 4 290 000

Omkostninger:23 842 kr

Totalpris:4 113 842 – 4 313 842 kr

Areal:125 - 126 m²

Soverom:4

Boligtype:Rekkehus

Eieform:Eier (Selveier)

Fasiliteter

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Om prosjektet

I Resahagen skal det oppføres 3 rekkehus på tomten "Resahagen O".

Hvert rekkehus går over 2 plan og inneholder bl.a. inntil 4 soverom og 2 bad.

Innhold:
1. etg.:
Inngangsparti/ entré, teknisk rom/ bod, bad 2 soverom og bod i gang.
I tilknytning til parkeringsplassen finner du en utvendig bod.

2. etg.:
Trapp, stor stue/ kjøkken/ allrom på ca 47 kvm. Utgang til veranda. Åpen kjøkkenløsning. Gjesterom/ TV-stue. Soverom med mellomgang til et mindre bad/ wc. Legg merke til at nr 11A og C har ekstra vinduer i endevegg.

Felleskostnader inkluderer

Det stipuleres kr. 25-30,- pr kvm pr mnd. Felleskostnader vil bero på etablering av sameiet og hva konstituerende årsmøte vedtar at felleskostnadene skal inneholde.

Kjøkken beskrivelse

Kjøkkenet leveres fra Sigdal kjøkken. (Se illustrasjon). Hvitevarepakke med verdi ca kr. 40.000,- er inkludert i kjøpesummen.

Baderom beskrivelse

Badet blir flislagt med Star Rect grey 30X30 gulvfliser og tilhørende 10X10 i dusjsone, 20X40 hvite veggfliser, gulvvarme
90X90 dusj 60cm vask med skuffer og speil.

Andre oppholdsrom

De fleste oppholdsrom kommer med 6mm parkettunderlag og Kährs Abetone 3-stav hvitpigmentert parkett av eik.

Garderobe-fasiliteter

Det blir levert 80x200 cm garderobeskap pr sengeplass. Se illustrasjon vedlagt salgsoppgaven.

Oppvarming

Gulvvarme i entre og bad. Fjernvarme. Se romskjema for detaljer.

Ventilasjon

Ventilasjon ihht TEK-17

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Det beregnes omtrent 12 måneder byggetid fra mottatt igangsettelsestillatelse. Beregnet til omtrent medio 2023.

Regulerings og arealplaner

"Plan 11-4: Reguleringsbestemmelser for detaljregulering for Resahagen, delfelt B2 og B7" vedtatt 12.09.12 og 24.04.2019 er gjeldene.

Garasje/parkering

Det er egen innkjørsel for hvert rekkehus med parkering nær inngangsdør og bortsetningsbod.

Konstruksjon

Bygningskonstruksjon blir oppført i tre.

Energimerking

Det er ikke utarbeidet egen energimerking for bygget p.t.

Organisasjonsform

Boligene blir opprettet som eierseksjoner.

Prisinformasjon

Boligene leveres ihht leveransebeskrivelsen: ^

Prisliste;
Gaupevegen 11A (mot friområdet), kr. 4.290.000,-
Gaupevegen 11B, kr. 4.090.000,-
Gaupevegen 11C, kr. 4.190.000,-

Forbehold:

Selger tar forbehold om at utførelse og materialvalg kan justeres i byggefasen under forutsetning av at prosjektets totale kvaliteter ikke forringes. Det tas forbehold om at de beskrevne typer/leveranser kan bli endret under forutsetning av at den tiltenkte funksjon og kvalitet opprettholdes. Møbler, hvitevarer og stiplede installasjoner som vist på salgstegning inngaår ikke i leveransen.

Tegningene er ikke i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning eller møbler. Som følge av den videre detaljprosjekteringen tas det forbehold om det kan bli behov for at hele eller deler av rom bygges med himlinger, innkassinger og på foringer for kanaler og rør som ikke viser på planene. Dette gjelder også for vertikale sjakter som vil variere litt i størrelse og mindre romjusteringer kan forekomme.

Betalingsbetingelser

Oppgjør skal innbetales til meglers klientkonto senest 2 hverdager før overtagelse.

Ligningsverdi / formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for boligene. Normal formuesverdi er ca 25% av markedsverdi basert som primærbolig.

Vedtekter / husordensregler

Vedtekter er vedlagt salgsoppgaven.

Heftelser / servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1130/44/897:
13.11.1943 - Dokumentnr: 1174 - Erklæring/avtale
Rettigheter og forpliktelser i følge skylddeling.
Overført fra: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Gjelder denne registerenheten med flere


27.12.1943 - Dokumentnr: 1390 - Erklæring/avtale
Rettigheter og forpliktelser i følge skylddeling.
Overført fra: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Gjelder denne registerenheten med flere


10.11.1951 - Dokumentnr: 1825 - Erklæring/avtale
Rettigheter og forpliktelser i følge skylddeling.
Overført fra: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Gjelder denne registerenheten med flere


21.02.1952 - Dokumentnr: 307 - Erklæring/avtale
Rettigheter og forpliktelser i følge skylddeling.
Overført fra: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Gjelder denne registerenheten med flere


25.02.1953 - Dokumentnr: 327 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:151
Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:151 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:151 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:151 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:151 Snr:4
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Gjelder denne registerenheten med flere


16.04.2003 - Dokumentnr: 1978 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:616
Overført fra: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Gjelder denne registerenheten med flere


12.06.2014 - Dokumentnr: 475209 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Lyse Elnett AS
Org.nr: 980 038 408
Bestemmelse om nettstasjon og kabelanlegg
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om massedeponering
Overført fra: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Gjelder denne registerenheten med flere


12.06.2014 - Dokumentnr: 475209 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Lyse Elnett AS
Org.nr: 980 038 408
Overført fra: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Gjelder denne registerenheten med flere


12.06.2014 - Dokumentnr: 475209 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Lyse Elnett AS
Org.nr: 980 038 408
Bestemmelse om sikringssone 0,5 meter fra senterlinjen for kabelanlegg
Bestemmelse om beplantning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Gjelder denne registerenheten med flere


01.06.2018 - Dokumentnr: 830116 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1130 Gnr:44 Bnr:94
Elektronisk innsendt

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil bli utstedt innen innflytting.

Diverse

PÅ DENNE BOLIGEN TILBYS I KONSEPTET
"LEIE TIL EIE"

Odel & Eie gjør drøm til virkelighet for deg som ønsker å
eie heller enn å leie. Har du økonomisk betjeningsevne,
men sliter med å innfri boligforskriftens krav til
egenkapital, som normalt er 15%, vil du nå kunne få din
egen bolig. Drømmer skal eies, ikke leies!

Denne eiendommen tilbys i leie til eie-konseptet.
Detbetyr at du får kjøpsopsjon for en avtalt pris og inngår en tidsbegrenset leieavtale. Deler av leien blir omgjort til opparbeidelse av egenkapital som du får i avslag når opsjonen brukes.

Salgsoppgaven er grunnlaget for all informasjon vedrørende boligen i konseptet leie til eie med følgende
leiesum: kr. (kontakt megler på tlf. 95436966) ,-/ Mnd. Felleskostnader til sameiet kommer i tillegg.

For full oversikt; se vedlegg til salgsoppgave eller ta
kontakt med megler.

Adgang til utleie

Boligene blir organisert i eierseksjonssameie og kan leies ut. Det er ingen egne utleieenhet i boligene.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Ansvarlig megler

Lars Sigve Berge

Felleskostnader inkluderer

Det stipuleres kr. 25-30,- pr kvm pr mnd. Felleskostnader vil bero på etablering av sameiet og hva konstituerende årsmøte vedtar at felleskostnadene skal inneholde.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1130
Gårdsnr: 44
Bruksnr: 897

No items found.

Beliggenhet

Gaupevegen 11A, B, & C ligger i Resahagen, kort vei fra Jørpeland sentrum med alle fasiliteter. Barnevennlig område med mange barnehager og skole i gangavstand.

Jørpeland har kort vei til mange utfartssteder som kjente Preikestolen, Refsvatnet, Ulvaskog, Lauvåsen, Tibergfjellet med mange flere. Flotte bademuligheter i sjø og vann. Gode sportsanlegg for alle typer sport.

Adkomst:
Fra Jørpeland sentrum/ rundkjøringen, følg Fv534 ca 1km, ta til venstre inn Gaupestien som går over i Gaupevegen. Ta første vei til høyre og rekkehusene vil da ligge rett frem i svingen.

Beskrivelse av tomt

Felles eiertomt for sameiet. Hver seksjon vil få tildelt bruk som naturlig hører til boligen.

Flere skoler og barnehager i nærheten. Vidergående skole ligger på ca. 1 mils avstand.

Meld din interesse

Takk for at du har meldt interesse. Mekler kontakter deg for å ta prosessen videre.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakt

Telefon:
E-post: