Taumarka Trinn 2, 4120 Tau

Taumarka Trinn 2 - BYGGEATART NÆRMER SEG- INNFLYTTING I 2023

Månedsleie:
Prisantydning:
Fra 2 690 000 - 4 250 000

Totalpris

2 703 842 kr - 4 266 342 kr

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Fasiliteter

Heis

Garasje/P-plass

Balkong/terrasse

Kabel-TV

Bredbåndstilknytning

Turterreng

Utsikt

Sentralt


Beskrivelse

Trinn 2 i Tauramarkstien skal bygges. Her kommer 8 selveierleiligheter med kjempeflott utsikt fra ca. 65 til 90 kvm. Fast parkeringsplass i kjeller. Heis.
Bygging starter og er ferdig i 2023

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader er stipulert til ca kr. 1500,- for 3-roms leiligheter og kr. 1800,- for 4-romsleilighetene.

Kjøkken beskrivelse

Kjøkkeninnredningen med god skuffe- og skapplass blir levert med integrerte hvitevarer. Se vedlegg i salgsoppgaven for detaljer.

Baderom beskrivelse

Badet blir flislagt på gulv og vegger. 90x90 dusjhjørne. Vegghengt WC.

Balkonger/terasser/uteplasser

Balkonger til hver leilighet med flott utsikt.

Garderobe-fasiliteter

Garderobe

Balkonger/terrasser/uteplasser

Balkonger til hver leilighet med flott utsikt.

Oppvarming

Gulvvarme i gang, bad, stue og kjøkken.

Generell orientering

Trinn 2 i Tauramarkstien skal bygges og her er 8 nye og tiltalende selveierleiligheter for salg.

Det blir bygget 6 stk. 3-roms-leiligheter og 2 stk. 4-romsleiligheter.

Alle leilighetene holder meget god standard og alle har flott utsikt.

God planløsning med 2 eller 3 soverom. De fleste leilighetene har både balkong og terrasse (se plantegninger).
Flislagt bad med dusjhjørne. Fra bad har du praktisk tilgang til ekstra bod/ vaskerom.

Stue med delvis åpen løsning til kjøkken og plass for spisestue.

Det medfølger parkeringsplass og sportsbod til hver leilighet.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Ferdigstillelse er planlagt våren 2023.

Regulerings og arealplaner

Gjeldene regulseringsplan er "Plan 11-5: Reguleringsføresegner for Taumarka B6 (Taumarka 60 gode)" godkjent av kommunestyret 19.06.13 og §3 endret av forvaltningsutvalget 17.04.19.

Garasje/parkering

Det er parkering i kjelleretasje til hver leilighet samt gjesteparkeringsplasser.

Konstruksjon

Bygget blir oppført i betongkonstruksjon.

Energimerking

Det er ikke utarbeidet egen energimerking.

Organisasjonsform

Eierseksjonssameie.

Prisinformasjon

Prisliste:
1. etg.
Tauramarkstien 1A, snr. 9: kr. 4.250.000,-
Tauramarkstien 1B, snr. 10: kr. 2.690.000,-Solgt
Tauramarkstien 1C, snr. 11: kr. 2.690.000,-
Tauramarkstien 1D, snr. 12: kr. 2.730.000,-

2.etg.
Tauramarkstien 1E, snr. 13: kr. 4.500.000,- Solgt
Tauramarkstien 1F, snr. 14: kr. 2.790.000,-
Tauramarkstien 1G, snr 15: kr. 2.790.000,-
Tauramarkstien 1H, snr. 16: kr. 2.850.000,-

Forbehold:

Selger tar forbehold om at utførelse og materialvalg kan justeres i byggefasen under forutsetning av at prosjektets totale kvaliteter ikke forringes. Det tas forbehold om at de beskrevne typer/leveranser kan bli endret under forutsetning av at den tiltenkte funksjon og kvalitet opprettholdes. Møbler, hvitevarer og stiplede installasjoner som vist på salgstegning inngår ikke i leveransen dersom annet ikke fremkommer i salgsoppgaven.

Tegningene er ikke i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning eller møbler. Som følge av den videre detaljprosjekteringen tas det forbehold om det kan bli behov for at hele eller deler av rom bygges med himlinger, innkassinger og på foringer for kanaler og rør som ikke viser på planene. Dette gjelder også for vertikale sjakter som vil variere litt i størrelse og mindre romjusteringer kan forekomme.
Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning av tiltaket. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material og fargevalg av bebyggelsen. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjektet.
Forbehold om evt. trykkfeil i prisliste/ prospekt

Betalingsbetingelser

Oppgjør skal innbetales til meglers klientkonto senest 2 hverdager før overtagelse.

Ligningsverdi / formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for boligene. Normal formuesverdi er ca 25% av markedsverdi basert som primærbolig.

Vedtekter / husordensregler

Vedtekter for sameiet kan fåes ved henvendelse til megler.

Heftelser / servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1130/16/407:
14.12.2011 - Dokumentnr: 1046590 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:6


30.01.2020 - Dokumentnr: 2047200 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:489


30.01.2020 - Dokumentnr: 2047214 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:490

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047224 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:491

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047235 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:492

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047245 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:493

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047254 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:494

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047266 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:495

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047274 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:496

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047279 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:497

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047292 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:498

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047297 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:499

30.01.2020 - Dokumentnr: 2047302 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:500

01.04.2020 - Dokumentnr: 2294994 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1130 Gnr:16 Bnr:503

08.10.2020 - Dokumentnr: 3148125 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 4
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 6
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 7
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 8
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 9
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 90/1090
Snr: 10
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 11
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 12
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 13
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 90/1090
Snr: 14
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 15
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Snr: 16
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/1090
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil bli utstedt innen innflytting.

Diverse

PÅ DENNE BOLIGEN TILBYS I KONSEPTET
"LEIE TIL EIE"
Odel & Eie gjør drøm til virkelighet for deg som ønsker å
eie heller enn å leie. Har du økonomisk betjeningsevne,
men sliter med å innfri boligforskriftens krav til
egenkapital, som normalt er 15%, vil du nå kunne få din
egen bolig. Drømmer skal eies, ikke leies!
Denne eiendommen tilbys i leie til eie-konseptet. Det
betyr at du får kjøpsopsjon for en avtalt pris og inngår en
tidsbegrenset leieavtale. Deler av leien blir omgjort til
opparbeidelse av egenkapital som du får i avslag når
opsjonen brukes.
Salgsoppgaven er grunnlaget for all informasjon
vedrørende boligen i konseptet leie til eie med følgende
leiesum:
kr. 12.000,- + f.utg. (kr. 1500,-) / Mnd.

For full oversikt; se vedlegg til salgsoppgave eller ta
kontakt med megler.

Adgang til utleie

Boligene blir organisert i eierseksjonssameie og kan fritt leies ut. Det er ingen egne utleieenheter i boligene.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Ansvarlig megler

Lars Sigve Berge

Matrikkelinformasjon

Kommunenummer

1130

Gårdsnummer

16

Bruksnummer

407

No items found.

Beliggenhet

Det er omtrent 2 minutter fra Tau sentrum. Fra rundkjøringen følger du Fiskåvegen ca 840 meter og tar til venstre inn Tauramarkvegen. Følg veien ca 300 meter og boligene ligger på høyre side.

Beskrivelse av tomt

Beplantet og asfaltert gårdsrom. Tiltalende og moderne leilighetskompleks

Flerre skoler og barnehager i nærheten

Meld din interesse

Takk for at du har meldt interesse. Mekler kontakter deg for å ta prosessen videre.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakt

Telefon:
E-post: